Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку магазин "EPICA", розташований за адресою - epica.in.ua може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. "Адміністрація сайту epica.in.ua  (далі - Адміністрація сайту)" - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені компанії Epica, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеної або визначеної фізичної особи (суб 'єкта персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування

1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов 'язкова для дотримання Адміністратором або іншим, хто отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб' єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. "Користувач сайту epica.in.ua - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі інтернет і використовує сайт компанії.

1.1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп 'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп 'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання користувачем сайту epica.in.ua означає згоду зі справжньою Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач повинен припинити використання сайту.

2.3.Настоїть Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту epica.in.ua. Сайт компанії не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачем сайту компанії.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов 'язання Адміністрації сайту epica.in.ua щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в межах справжньої Політики конфіденційності, надаються користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті epica.in.ua в розділі про реєстрацію та включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):

IP- адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

час доступу;

адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Вимкнення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту epica.in.ua, які потребують авторизації.

3.3.2. epica.in.ua здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, неосвічена вище (історія покупок, що використовуються браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. та 5.3. справжньої Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту epica.in.ua може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті магазину, для оформлення замовлення та (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом за допомогою epica.in.ua

4.1.2. Надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту epica.in.ua

4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв 'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту epica.in.ua, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення користувача Сайта epica.in.ua про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг користувачем.

4.1.9. Надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов 'язаних з використанням Сайту компанії.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені epica.in.ua або від імені партнерів компанії.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу користувачеві на сайти або сервіси партнерів epica.in.ua з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур 'єрським службам, організаціями поштового зв' язку, операторам електрозв 'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті "epica.in.ua", включаючи доставку товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише з підстав та у порядку, встановлених законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних користувача.

6. ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов 'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом epica.in.ua.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов 'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 справжньої Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п. п. 5.2. та 5.3. справжньої Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб 'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов 'язання, несе відповідальність за збитки, понесені користувачем у зв' язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. справжньої Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Було отримано від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду з позовом за спорами, що виникають з відносин між користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов 'язковим є пред' явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 .Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До справжньої Політики конфіденційності та відносин між користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті epica.in.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо справжньої Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ "КОНТАКТИ".

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою "https://epica.in.ua/polityka-konfidentsiinosti/"